Č. 1 v Evropě
Místní a mezinárodní aukce
Bezpečnost

FAQ - Nejčastější dotazy

Ano, nejsme prostředníkem v transakcích. Po zaplacení provize kupujícího obdržíte podrobnosti o prodávajícím spolu s bankovními údaji, na které byste měli převést peníze za aukci, kterou jste vyhráli.

Ne. Všechny nabídky podané na jakékoli aukci Merkandi Auctions jsou konečné a závazné. Maximální částku nabídky můžete vždy zvýšit, ale nikdy ji snížit. Na základě pokynů Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů 2011/83 / EU platných od 13. června 2014. Právo na odstoupení se nevztahuje na veřejné dražby. Aukce pořádané společností Merkandi Auctions jsou veřejné dražby

Jste-li registrovaná společnost mimo EU. Nejprve musíte zaplatit DPH. Po exportu položky aukce zkompletujte všechny potřebné dokumenty a odešlete (pokud je to možné tak na e-mail) příslušnému úřadu. Přiložte také originální fakturu od prodejce.

Merkandi Auctions Vám po provedení plné platby poskytne kontaktní údaje prodejce. Tyto informace najdete také po plné platbě na našem webu ve svém zákaznickém panelu.

Merkandi Auctions nemůže poskytnout další informace o nabídkové položce jiné než na aukčním webu. Kupující mohou získat rozměry a / nebo další specifikace od výrobce originální položky nebo návštěvou webových stránek výrobce, kontaktováním prodejců ve své oblasti nebo vyhledáním informací online. Na vaši žádost můžeme kontaktovat prodávajícího s prosbou o další informace, ale nezapomeňte, že prodejce není povinen poskytnout žádné další informace o zboží, kromě umístěných v aukci.

 

Chcete-li účet odblokovat, kontaktujte náš zákaznicky servis telefonicky nebo e-mailem aukce@merkandi.cz

 

Chcete-li deaktivovat nebo odstranit svůj účet, kontaktujte náš zákaznický servis.

[link do opisu]

Časový rámec a úsilí potřebné k přípravě aukce se budou lišit v závislosti na množství, typu, stavu a umístění. Relativně jednoduché aukce jsou připraveny kolem 2-3 týdnů od obdržení podepsané smlouvy. Složitější aukce obvykle zabírají více času. Samozřejmě se budeme vždy snažit vyhovět Vašim konkrétním požadavkům. V případě nuceného prodeje můžeme tuto dobu výrazně zkrátit, může to ale ovlivnit konečnou cenu získanou v aukci.

Zálohovou nákupní fakturu byste měli zaplatit bankovním převodem. V poli „Variabilní symbol“ vždy uveďte číslo zálohové faktury, číslo kupujícího a číslo aukce. Číslo bankovního účtu Merkandi Auctions najdete na zálohové faktuře zaslání e-mailem nebo k dispozici ke stažení v zákaznickém panelu Merkandi Auctions po ukončené aukci. Nezapomeňte, že platba je nutná do 3 pracovních dnů od uzavření aukce. Platba v hotovosti, kreditními kartami a dalšími způsoby platby není možná. Pozor! Tyto informace se vztahují na platby za faktury Merkandi. Platba za dražené zboží by měla být provedena na bankovní účet určený prodávajícím.

Ne, neexistuje žádná záruka na jakoukoliv položku prodanou v aukci.

Vždy platí všeobecné podmínky aukce Merkandi Auctions. Pokaždé, když učiníte nabídku, musí být tyto Všeobecné podmínky akceptovány. V některých případech platí také zvláštní podmínky. Je to vždy uvedeno v aukci v části „Podrobnosti aukce“. Tyto zvláštní podmínky doplňují všeobecné podmínky.

 

K Vaší faktuře budete mít přístup ihned po vítězství v aukci v zákaznickém panelu Merkandi Auctions.

Merkandi Auctions zboží osobně prohlédla. Zkontrolovali jsme nákupní doklady, ověřili jsme původ dražené položky, zhotovili fotodokumentaci a video dokumentaci.

 

Položka nebyla zkontrolována v místě skladování.

Po přihlášení na https://auctions.merkandi.com/cs musíte nejprve zkontrolovat, zda byla předložena nějaká nabídka. Pouze v případě, že nebyla předložena žádná nabídka, můžete odeslat e-mail na adresu aukce@merkandi.cz s číslem kupujícího, číslem aukce, číslem šarže a částkou, kterou chcete nabídnout. Spojíme se Prodávajícím zda má zájem o přijetí nabídky. Poznámka: nabídka nemůže být nižší než nabídka otevření.

Záloha je povinný vklad, který dává možnost nabízet v aukcích. Považujeme to za prvek potvrzení důvěryhodnosti osoby účastnící se aukcí. Limit částky, kterou můžete nabídnout, úzce souvisí s zaplacenou zálohou. A to následovně:

Záloha 5 EUR - dražba až do výše 500 EUR
Záloha 10 EUR - dražba až do výše 10 000 EUR
Záloha 20 EUR - dražba až do výše 20 000 EUR
Záloha 100 EUR - bez omezení

Důležité aspekty vkladu:

 • Záloha je vratná. Pokud zrušíte svůj účet na Merkandi Auctions, bude vrácen na váš účet.
 • Záloha se vztahuje na všechny aukce, nemusíte ji platit v každé aukci.
 • Částku vkladu nelze použít k platbě za vítěznou aukci.
 • Limit částky, kterou můžete nabídnout, se vztahuje na každou aukci zvlášť. Pokud například máte vklad s limitem až 10 000 EUR, můžete nabídnout až do této částky v každé aukci.

 

Za přepravu dražené věci odpovídá kupující.

Ano, můžete, v tomto ohledu neexistují žádná omezení. Musíte si však pamatovat, že existují určitá omezení týkající se hodnoty položek, na které můžete nabídnout, a závisí na výši zaplaceného vkladu, viz kupní poplatky https://auctions.merkandi.com/cs/fees

Bohužel není možné přepravovat dražené předměty na různých místech do jednoho odběrného místa. K vyzvednutí může dojít v místě a čase pevně stanoveném pokaždé pro danou položku zvlášť.

 

Bez prodeje nejsou platby! A i když se jedná o prodej, neplatíte aukční poplatek. Je on účtová

Z bezpečnostních důvodu to není možné. Nemůžete mít více účtů se stejným DIČ nebo telefonním číslem.

Pokud je vaše nabídka nejvyšší, objeví se zpráva, že jste v čele. K tomu také dochází, pokud je předložena předběžná nabídka (první nabídka). Tlačítko dražení bude deaktivováno v aukční konzole, pokud je vaše počáteční nabídka na prvním místě. Naopak, pokud nejste vyhrávajícím uchazečem, zobrazí se zpráva, že Vaše nabídka byla přesažena. Když vyhrajete nabídku, zobrazí se obrazovka potvrzující, že aukce byla vyhraná a konečná částka k zaplacení.

Systém pro automatické dražení se aktivuje automaticky. Do pole "automatické dražení" zadejte maximální částku, kterou chcete za položku utratit, a systém za bude za Vás dražit. Příklad: Aktuální maximální nabídka v probíhající aukci je 15 000 EUR, další minimální nabídka tedy bude 15 500 EUR. Pokud nabízíte maximální částku 20 000 EUR, zadejte tuto částku do pole dražby a systém přihodí automaticky, dokud nedosáhne maximální částku. Po každém příhozu a / nebo použití maximální částky bude zaslána zpráva o aktuální nejvyšší nabídce v aukci.

Pokud bude nabídka podána do 5 minut od uzávěrky dražby, bude uzávěrka prodloužena o 5 minut. Tento proces se bude opakovat s každou nabídkou během posledních 5 minut od nového času uzávěrky. Nezáleží na tom, kdy je nabídka podána během těchto 5 minut.

 

MBid je náš systém dražení před zahájením aukce. Nejdůležitější výhody používání MBid:

 

V den aukce nemusíte být u počítače. Odesláním MBid zadáte maximální částku, kterou chcete za položku zaplatit. Pokud je vaše nabídka dosud nejvyšší nabídkou předloženou a jedná se o důvěrné informace, budete okamžitě informováni. Pokud někdo nabídne vyšší částku, automaticky Vám bude zaslána mailová zpráva.

Takže pokud máte malou konkurenci, můžete vyhrát položku za méně než maximální částku. Pokud jsou konkurenční nabídky MBid nabízeny ve stejné výši, přednost má nejdřivější nabídka, takže předběžné předložení nabídky Vám dává převahu.

MBid můžete odeslat online kdykoli během dne nebo noci. Náš systém funguje jako asistent, neustále sleduje Vaše nabídky MBid a udržuje Vás ve předu, dokud cena nepřekročí stanovenou maximální částku nabídky. S blížícím se dnem aukce můžete zkontrolovat stav svých prioritních nabídek v nákupním seznamu v sekci Můj účet. Zkontrolujte, zda jsou Vaše e-mailová adresa a nastavení oznámení v profilu Vašeho účtu správné, abyste mohli dostávat e-mailové nabídky s upozorněním, že Vaše přihození bylo překonáno. Předtím, než dokonce přihození bude překonáno, můžete zvýšit maximum na kterémkoli ze svých MBid umístěním nového MBid na stejný prvek pro novou maximální částku (nebojte se, nemůžete překonat sami sebe). Stejně jako všechny nabídky je MBid závazný a nelze jej stáhnout ani snížit.

Systém Merkandi Auctions napovídá, jaká by měla být nejnižší hodnota pro danou aukci.

Ne. Všechny nabídky podané na jakékoli aukci Merkandi Auctions jsou konečné a závazné. Maximální částku nabídky můžete vždy zvýšit, ale nikdy ji snížit.

Ano. Stačí zadat novou nabídku a zadat novou maximální částku. Maximální částku nabídky můžete kdykoli během aukce zvýšit.

Díky dvojímu schválení nabídky podané v aukci není možné náhodného dražení. Ve druhém kroku podání nabídky se vždy zobrazí následující zpráva: Pozor, v aukci zadáváte neodvolatelnou nabídku.

Merkandi Auctions neorganizuje dopravu.

Prodávající není povinen demontovat žádnou část zařízení pro dopravu. Někteří prodejci však mohou své demontážní služby nabídnout za příplatek. Kupující musí kontaktovat přímo prodejce. Kontaktní informace prodejce budou poskytnuty, jakmile Merkandi Auctions obdrží úplnou platbu za zakoupenou položku (položky). Jakékoli další poplatky budou muset být sjednány a zaplaceny prodejci. Společnost Merkandi Auctions se nezúčastňuje organizace demontáže, pokud není na našich webových stránkách uvedeno jinak.

Při přepravě nákladu přes státní hranice je vyžadován mezinárodní nákladní list CMR.

Merkandi Auctions neposkytuje kurýrní služby.

Číslo kupujícího: jedná se o unikátní číslo, které obdržíte po registraci. Toto číslo vždy používejte při kontaktování zákaznického servisu na aukcích Merkandi Auctions. Toto číslo najdete po přihlášení do servisu v uživatelském panelu v sekci „Můj profil.“ 

Číslo aukce: každá aukce má unikátní číslo. Máte-li ohledně aukce konkrétní dotazy, vždy použijte toto číslo jako referenční číslo.

Číslo šarže: Každá šarže v aukci má unikátní číslo. Pokud máte konkrétní otázky týkající se šarží, vždy použijte toto číslo a číslo aukce jako referenci. Toto číslo najdete před názvem šarže.

 

Cílová země dodání je důležitá při výpočtu DPH na prodejní faktuře, takže veškeré změny je třeba provést ještě před vygenerováním prodejní faktury.

 1.  V obsahu a také na fotkách a přiložených souborech nesmí byt zveřejňovaný žádné kontaktní údaje ani název firmy. Dále je zakázáno zveřejňování personálních údajů a jakýchkoliv jiných údajů, které by mohly umožnit nalezení firmy v síti. Také znaky vodné na fotkách z informacemi o firmě jsou zakázány.
 2. Nesmí se zveřejňovat nabídky kopii a padělků, obzvláště značek s ochranou známkou. Vyhrazujeme si právo k odstranění takových nabídek bez udaní důvodů. Vyhrazujeme si také právo vyžádat doklad potvrzující originalitu zboží.
 3. Existuje možnost zveřejnění nabídek v každé z dostupných jazykových verzí Merkandi Aukce. V takovém případě obsah nabídky musí být přeloženy do každého z jazyků.
 4. Aukce nesmí být duplicitní. Za duplicitu se považuje také nabídku přidanou nově ale ze stejným textem jako předchozí nabídka. Takové inzeráty budou blokovány. Změny v nabídkách je třeba provádět přes jejích úpravy. 
 5. Je zakázáno přidávat nabídky koupě a nabídky služeb. Nabídky porušující tyto pravidla budou odstraněny bez předchozího upozornění.
 6. Nesmí se zveřejňovat nabídky spojené z tabákovými výrobky a e-cigaretami. V případě porušení těchto pravidel nabídky budou ihned a bez upozornění odstraněné.
 7. Merkandi Aukce si vyhrazuje právo vypnout nebo snížit pozicí aukci, které obsahují hrubé jazykové chyby nebo jsou ubohé v informace. 
 8. Nárok na zveřejnění nabídky na hlavní stránce platformy Merkandi Aukce je vyloučeny.
 9. Merkandi Aukce si vyhrazuje právo vypnout nabídky uživatele nebo blokovat mu přístup k prodejnímu modulu kdykoliv a bez udaní důvodu. 

 

Pokud je zakoupený produkt určen k vývozu, po vítězství v aukci dokončete proces zpracování objednávky a uveďte vývozní port a zahraniční dodací adresu. Částku DPH budete muset vyčíslit na faktuře a částku DPH uhradit formou depozitu. Merkandi Auctions vrátí depozit po obdržení příslušné dokumentace ve lhůtě stanovené v podmínkách.

 

Neorganizujeme dopravu. V rámci naší služby pro kupujícího může Merkandi Auctions poskytnout seznam přepravců.

 

Pokud není v aukci dosažena minimální cena, prodejce může ale nemusí přijmout nižší nabídku. Při dosažení minimální ceny je prodávající povinen prodat. Výjimkou jsou tendry, ve kterých prodávající může přijmout jakoukoli nabídku nebo odmítnout vše bez jakýchkoliv následků.

 

Minimální prodejní hodnota se nevztahuje ke standardním aukcím. Zatímco u aukcí PREMIUM [link do opisu] je minimální hodnota prodeje 20 tisíc EUR.

 

Na Merkandi Auctions můžete prodávat různé druhy movitého a nemovitého majetku, včetně strojů a automobilů, zboží z nadvýroby a vrátek od zákazníků.

 

Merkandi Aukce vždy nabízí 3 možnosti ocenění / prodeje aktiv prodávajícího (ocenění aktiv je k dispozici pouze v rámci balíčku PREMIUM https://auctions.merkandi.com/cs/for-sellers):

 • NUCENÝ PRODEJ (rychlý způsob, jak získat hotovost). Nejméně příznivý pro prodejce, ale dává příležitost rychle vyměnit aktiva za hotovost. Mezi prvním kontaktem prodávajícího a Merkandi Aukce obvykle uplyne 7 pracovních dnů. Ve výjimečných případech můžeme tuto dobu zkrátit na 24 hodin.

 • ČASOVÝ VÝPRODEJ (vhodná cesta k maximalizaci částky získané z aukce). Prodávající má čas a zásoby, ale ve stanovené lhůtě musí z jakéhokoli důvodu své zásoby zlikvidovat. Merkandi Aukce má čas připravit profesionální popisy aukcí a naplánovat mezinárodní podporu prodeje. Mezi prvním kontaktem prodávajícího a Merkandi Aukce obvykle uplyne 21 až 60 pracovních dnů.

 • PRODLOUŽENÝ VÝPRODEJ (zásoby určené prodeji do budoucna, např. po dobu 6 měsíců). Tento druh prodeje je věnovaný pro velké / neobvyklé aukce vyžadující zapojení mnoha týmů. Často dochází k prodeji před zahájením skutečné aukce.

Pro zahájení prodeje na Merkandi Aukce je zapotřebí registrace https://auctions.merkandi.com/cs/register

 

Pokud během aukce nebude dosažena minimální cena, budeme Vás kontaktovat a projednáme další strategii prodeje Vašich aktiv.

Denní oznámení o nových aukcích a novinkách na Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky.