Č. 1 v Evropě
Místní a mezinárodní aukce
Bezpečnost

Aukční poplatky a daně kupujících

 

Registrace

Registrace na aukcích Merkandi a účast na aukcích jsou zdarma.

Daně

Ceny všech položek dostupných na webu Merkandi Aukce nezahrnují DPH. 

K konečné prodejní ceně a aukčnímu poplatku za jednotlivé položky bude připočteno DPH po uzavření aukce vítěznou nabídkou. Kupující je povinen uhradit veškeré poplátky

 

Záloha

Záloha (deposit) se hradí jednou na účet Merkandi (karta, převod) a zůstává tam, dokud není účet kupujícího uzavřen. Vklad je vratný, nelze jej však započítat do výherní aukce a považuje se za potvrzení důvěryhodnosti osoby účastnící se aukcí na Merkandi.

Limity částek, do kterých mohou kupující nabízet pří platbě příslušné částky zálohy:

 

5 EUR -  aukce do 500 EUR

10 EUR - aukce do 10.000 EUR

20 EUR - aukce do 20.000 EUR

100 EUR -  bez omezení

Aukční poplatek

Za každou položku vyhranou v aukci na webu Merkandi Aukce je Kupující povinen zaplatit aukční poplatek. Výše tohoto poplatku závisí na konečné ceně aukce, která je uvedena na stránce dražené položky.

Penále z prodlení

Pokud vítězný účastník aukce z jakéhokoli důvodu transakci nedokončí (nezaplatí za položky do tři (3) pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy), musí zaplatit penále ve výši 15% z prodejní ceny zboží plus aukční poplatek kupujícího.

Pokud kupující za zboží zaplatil, ale nevyzvedl zakoupené položky ve lhůtě určené společností Merkandi. Merkandi a / nebo prodávající budou oprávněni skladovat nakoupené zboží na riziko kupujícího, například po dobu jednoho měsíce nebo krátší. Pokud kupující i po uvedené lhůtě nesplní své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, uhradí kupující správní náklady, skladování a pojištění ve výši 5% z hodnoty nakoupených věcí, nejméně však 350 EUR.


 

Denní oznámení o nových aukcích a novinkách na Merkandi.

Přihlášením k odběru novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a zasíláním obchodních informací elektronickými prostředky.