Nr 1 w Europie
Aukcje lokalne i międzynarodowe
Bezpieczeństwo

Opłaty aukcyjne i podatki nabywcy

Rejestracja

Rejestracja w serwisie Merkandi Aukcje i uczestnictwo w aukcjach są bezpłatne.

Podatki

Ceny wszystkich przedmiotów dostępnych w serwisie Merkandi Aukcje nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT zostanie dodany do końcowej ceny sprzedaży i opłaty aukcyjnej za poszczególne przedmioty po zamknięciu aukcji ze zwycięską ofertą. Nabywcy są odpowiedzialni za wniesienie wszelkich należnych opłat skarbowych.

Depozyt

Depozyt jest wpłacany jednorazowo na konto Merkandi (karta, przelew) i pozostaje tam do momentu zamknięcia konta kupującego. Depozyt jest zwrotny ale nie można go zaliczyć na poczet wygranej aukcji i jest traktowany jako element potwierdzenia wiarygodności osoby biorącej udział w aukcjach na Merkandi. 

Limity kwot do których mogą licytować kupujący przy wpłacie odpowiedniej kwoty depozytu:

  • 5 EUR -  licytacja do 500 EUR
  • 10 EUR - licytacja do 10.000 EUR
  • 20 EUR - licytacja do 20.000 EUR
  • 100 EUR -  bez limitu

Opłata aukcyjna

Za każdy przedmiot wygrany na aukcji w serwisie Merkandi Aukcje, Nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aukcyjnej. Wysokość tej opłaty, uzależniona od ceny zamknięcia aukcji która podana jest na stronie licytowanego przedmiotu.

Opłaty karne i za zwłokę

Jeżeli zwycięski oferent nie zakończy transakcji (nie dokona opłaty za wygrane przedmioty w ciągu trzech (3) dni roboczych od zawarcia Umowy zakupu)  z dowolnej przyczyny, musi uiścić opłatę karną w wysokości 15% ceny sprzedaży towaru powiększoną o opłatę aukcyjną kupującego. 

Jeśli nabywca zapłacił  za przedmiot (-y), ale nie odebrał zakupionych przedmiotów w czasie i w dniu określonym przez Merkandi. Merkandi i/lub sprzedający będzie upoważniony do przechowywania zakupionych przedmiotów  na ryzyko nabywcy, na przykład przez okres do jednego miesiąca lub krótszy. Jeśli nabywca po wskazanym okresie nadal nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy zakupu, nabywca pokrywa koszty administracyjne, koszty przechowywania i ubezpieczenia w wysokości 5% wartości zakupionych przedmiotów (-tu) ale nie mniej niż 350 €


 

Codzienne powiadomienia o nowych aukcjach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.