Nr 1 w Europie
Aukcje lokalne i międzynarodowe
Bezpieczeństwo

Polityka prywatności

Informacja o polityce prywatności

 1. Nazwa i adres administratora danych
  Administratorem danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:
  Merkandi Ltd
  Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
  Tel .: +44 20 7617 7515
  E-mail: auctions@merkandi.com
  Strona internetowa: auctions.merkandi.com

 2. Adres inspektora ochrony danych
  Inspektorem ochrony danych administratora jest:
  Merkandi Ltd
  Unit 4E, Enterprise Court, S63 5DB Rotherham, Wielka Brytania
  Tel .: +44 20 7617 7515
  E-mail: auctions@merkandi.com

 3. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych
   Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to konieczne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się tylko okresowo za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią te przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn prawnych lub poszlakowych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
   O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 (a) Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) stanowi podstawę prawną.
   Przetwarzając dane osobowe niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. b RODO ma zastosowanie jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania usługi przed zawarciem umowy.
   W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 ust. 1 lit. c RODO ma zastosowanie jako podstawa prawna.
   W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, art. 6 1 lit. d RODO ma zastosowanie jako podstawa prawna. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wspomnianym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO ma zastosowanie jako podstawa prawna przetwarzania.

  3. Usuwanie danych i czas przechowywania
   Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli zostały one dostarczone przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w przepisach UE, przepisach lub innych przepisach, którym podlega administrator danych. Blokowanie lub usuwanie danych zostanie przeprowadzone nawet po upływie terminu przechowywania określonego w wyżej wymienionych standardach, chyba że przechowywanie danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy.
    

 4. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie logów

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp.
   Gromadzone są następujące dane:
   (1) Informacje o rodzaju przeglądarki i używanej wersji
   (2) System operacyjny użytkownika
   (3) Dostawca usług internetowych użytkownika
   (4) Adres IP użytkownika
   (5) Data i godzina dostępu
   (6) Strony internetowe, z których system użytkownika dociera do naszej strony internetowej
   (7) Strony internetowe otwierane przez system użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej. Logi zawierają adres IP lub inne dane, które umożliwiają przypisanie do użytkownika. Może tak być na przykład w przypadku, gdy link do strony, z której użytkownicy uzyskują dostęp do strony lub link do strony, do której użytkownik się przełącza, zawiera dane osobowe.Dane są również przechowywane w logach naszego systemu. Przechowywanie tych danych wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika nie ma miejsca.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i logów jest art. 6 ust. 1 (f) RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika pozostaje przechowywany przez czas trwania sesji.
   Dane są przechowywane w logach, aby zapewnić funkcjonalność strony. Dane są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. W tym kontekście nie przeprowadza się oceny danych do celów marketingowych. Cele te obejmują również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 (f) RODO.

  4. Czas przechowywania
   Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej zostanie to wykonane po zakończeniu odpowiedniej sesji.
   Jeśli dane są przechowywane w logach, zostanie to wykonane najpóźniej po 90 dniach. Możliwe jest dalsze przechowywanie. W takim przypadku adresy IP użytkownika zostaną usunięte lub zniekształcone, więc przypisanie klienta uzyskującego dostęp nie będzie już możliwe.

  5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia
   Zbieranie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywania danych w logach jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony użytkownika.

 5. Korzystanie z plików cookie

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia unikalną identyfikację przeglądarki podczas ponownego dostępu do witryny.
   Używamy plików cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika. Niektóre elementy naszej witryny wymagają identyfikacji dostępu do przeglądarki nawet po zmianie strony. W plikach cookie przechowywane są i przesyłane następujące dane:
   Ustawienia językowe
   (2) Lista obserwacyjna
   (3) Informacje dotyczące logowania

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie jest art. 6 ust. 1 (f) RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   Wykorzystanie technicznie niezbędnych plików cookie ma na celu uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą dostępne bez użycia plików cookie. W takim przypadku konieczne jest rozpoznanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
   (1) Akceptacja ustawień językowych
   (2) Obserwowanie artykułów
   Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie powinny być wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

  4. Czas przechowywania, sprzeciwu i opcji usuwania
   Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Zmieniając ustawienia w przeglądarce internetowej, możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie.
   Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie zostaną dezaktywowane dla naszej witryny, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji witryny.

 6. biuletyn

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Biuletyny wysyłane są po rejestracji na stronie internetowej
   Możesz zapisać się na bezpłatny biuletyn na naszej stronie internetowej. Dane z formularza kontaktowego są przekazywane do nas po zapisaniu się do newslettera. Minimalne wymaganie to adres e-mail użytkownika.
   Można jednak podać dodatkowe dane osobowe w celu personalizacji:

   • tytuł

   • nazwisko

   • Imię 

  2. Po subskrypcji będą również gromadzone następujące dane:

   • Adres IP komputera uzyskującego dostęp

   • Data i godzina subskrypcji Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszego biuletynu, poinformujemy Cię o bieżących aukcjach/ofertach/nowościach/akcjach specjalnych, które odpowiadają Twoim osobistym zainteresowaniom.
    Przechowujemy i przetwarzamy te dane w celu wysyłania biuletynów. Podczas procesu rejestracji uzyskiwana jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych i znajduje się odniesienie do niniejszej Informacji o polityce prywatności. Newsletter jest wysyłany ze względu na sprzedaż towarów/usług. Jeśli kupisz towary lub usługi z naszej strony internetowej i podasz nam swój adres e-mail, możemy następnie użyć go do wysłania Ci biuletynu. W takim przypadku za pośrednictwem biuletynu będzie wysyłany tylko marketing bezpośredni naszych podobnych produktów lub usług.
    Żadne dane nie są ujawniane stronom trzecim w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania biuletynów. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

  3. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest, jeżeli użytkownik uzyska na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przesyłania newslettera w wyniku sprzedaży towarów lub usług jest § 7 ust. 3 UWG. Podstawą prawną przechowywania pseudonimizowanych danych do celów statystycznych jest art. 5 ust. 1 (b) RODO w związku z art. 89 ust. 1 RODO.

  4. Cel przetwarzania danych
   Celem zbierania adresu e-mail użytkownika jest wysłanie newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu subskrypcji ma na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu usług lub używanego adresu e-mail.

  5. Czas przechowywania Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja newslettera.

  6. Opcje sprzeciwu i usuwania
   Subskrypcja biuletynu może zostać anulowana przez zainteresowanego użytkownika w dowolnym momencie. Link do tego można znaleźć w każdym biuletynie. Umożliwia to również wycofanie zgody na przechowywanie danych osobowych zebranych podczas procesu subskrypcji. Dane są wówczas dostępne tylko jako tak zwane metadane bez bezpośredniego osobistego odniesienia dla celów statystycznych.

 7. rejestracja

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Oferujemy użytkownikom możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych. Dane są wprowadzane do formularza kontaktowego, przesyłane do nas i przechowywane. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim. Podczas rejestracji gromadzone są następujące dane:
   Tytuł, nazwisko, imię, zainteresowania, firma, ulica, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu komórkowego, telefon, faks, hasło. Ponadto gromadzone są następujące dane osobowe:
   Adres IP komputera uzyskującego dostęp, data i godzina rejestracji
   W trakcie procesu rejestracji należy uzyskać zgodę użytkownika na przetwarzanie tych danych.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli uzyskano na to zgodę użytkownika, jest art. 6 ust. 1 (a) RODO. Jeżeli rejestracja dotyczy realizacji umowy, której stroną jest użytkownik, lub wykonania środków przedumownych, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 (b) RODO. Podstawą prawną przechowywania pseudonimizowanych danych do celów statystycznych jest art. 5 ust. 1 (b) RODO w związku z art. 89 ust. 1 RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępniania niektórych treści i usług na naszej stronie internetowej. Rejestracja użytkownika jest niezbędna do wykonania umowy z użytkownikiem lub do wdrożenia środków przedumownych.

  4. Czas przechowywania
   Dane nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dotyczy to danych gromadzonych podczas procesu rejestracji w celu wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych, jeżeli dane nie są już potrzebne do realizacji umowy. Nawet po zawarciu umowy może być nadal konieczne przechowywanie danych osobowych partnera umownego w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu handlowego i Kodeksu podatkowego dane muszą być przechowywane przez 10 lat.

  5. Opcje sprzeciwu i usuwania
   Jako użytkownik masz możliwość anulowania rejestracji w dowolnym momencie. Możesz zmienić dane o Tobie przechowywane w dowolnym momencie. Jeżeli dane są wymagane do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedkontraktowych, wczesne usunięcie danych jest możliwe do wyegzekwowania, ponieważ zobowiązania umowne lub prawne nie wykluczają usunięcia. Dane są wówczas dostępne tylko jako tak zwane metadane bez bezpośredniego osobistego odniesienia dla ocen statystycznych.

 8. Kontakt e-mail

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesyłane wraz z pocztą e-mail będą przechowywane.
   Dane nie będą ujawniane stronom trzecim w tym kontekście. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania rozmowy.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 (f) RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 Abs. 1 (b) RODO. Podstawą prawną przechowywania pseudonimizowanych danych do celów statystycznych jest art. 5 ust. 1 (b) RODO w związku z art. 89 ust. 1 RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   W przypadku kontaktu z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.
   Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania mają na celu zapobieganie niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

  4. Czas przechowywania
   Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone.

  5. Opcje sprzeciwu i usuwania
   Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, który skontaktował się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, może w dowolnym momencie sprzeciwić się przechowywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku kontynuacja rozmowy nie będzie możliwa. Użytkownik może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty lub telefonu i sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktu z nami zostaną w rezultacie usunięte lub pseudonimizowane. Dane są wówczas dostępne tylko jako tak zwane metadane bez bezpośredniego osobistego odniesienia dla ocen statystycznych.

 9. Proces aplikacyjny

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Oferujemy użytkownikom możliwość aplikowania drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych. Jeśli użytkownik zaakceptuje tę opcję, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym zostaną przesłane do nas i zapisane. W kontekście aplikacji elektronicznej gromadzone są następujące dane:
   tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, oczekiwane wynagrodzenie, załączniki do plików, informacje o nas (pole tekstowe) Ponadto gromadzone są następujące dane osobowe:
   Adres IP użytkownika, data i godzina rejestracji

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych, jeżeli uzyskano na to zgodę użytkownika, jest Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 (f) RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 (b) RODO. Podstawą prawną przechowywania pseudonimizowanych danych do celów statystycznych jest art. 5 ust. 1 (b) RODO w związku z art. 89 ust. 1 RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy wyłącznie do nawiązania kontaktu lub wniosku. W przypadku kontaktu e-mailowego stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

  4. Czas przechowywania
   Dane osobowe są przechowywane wyłącznie w celu obsadzenia wolnego stanowiska pracy, o które się ubiegałeś. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania twoich danych w celu włączenia ich do „Puli talentów” przez 730 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W ramach procesu aplikacyjnego uzyskiwana jest zgoda użytkownika na okres przechowywania przekraczający wymogi prawne.

  5. Opcje sprzeciwu i usuwania
   Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie za pośrednictwem aukcje@merkandi.pl , aby ustalić, czy Twoje dane zostaną usunięte. Dane są wówczas dostępne tylko jako tak zwane metadane bez bezpośredniego osobistego odniesienia dla ocen statystycznych.

 10. Śledzenie biuletynu

  1. Opis i zakres przetwarzania danych
   Wysyłane przez nas biuletyny zawierają tak zwane piksele śledzące. Śledzenie pikseli to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia nagrywania i analizy logów. Zebrane w ten sposób dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podczas procesu rejestracji Twoja zgoda zostanie uzyskana w ramach tak zwanej procedury podwójnego wyboru. Odniesiono się do niniejszej Informacji o polityce prywatności.

  2. Podstawa prawna przetwarzania danych
   Podstawą prawną przetwarzania danych po zapisaniu się użytkownika do newslettera jest, jeżeli użytkownik uzyska na to zgodę, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  3. Cel przetwarzania danych
   Śledzenie biuletynów służy do statystycznej oceny sukcesu lub porażki internetowych kampanii marketingowych. Dzięki temu możemy śledzić, czy i kiedy wiadomość e-mail jest otwierana oraz które łącza w niej są klikane. To pozwala nam ulepszać i optymalizować nasz biuletyn.

  4. Czas przechowywania
   Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Dane uzyskane w ten sposób zostaną usunięte najpóźniej po upływie 180 dni.

  5. Opcje sprzeciwu i usuwania
   Zgoda zainteresowanego użytkownika może zostać wycofana w dowolnym momencie poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera. W tym celu należy kliknąć na  odpowiedni link który znajduje się w każdym biuletynie.
    

 11. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

  1. Dostawca usług
   Dane osobowe są przekazywane naszym dostawcom usług w ramach realizacji umowy. Są one przekazywane zgodnie z następującymi informacjami.

  2. Dostawca usług transportowych
   W celu przetworzenia usług kontraktowych następujące dane osobowe, osoba kontaktowa, adres dostawy i numer telefonu komórkowego zostaną przesłane do naszego dostawcy usług transportowych. Odbywa się to na podstawie zezwolenia prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO dla wykonania umowy.

  3. Inny odpowiedni usługodawca
   Specjalne kombinacje zamówień mogą wymagać zaangażowania profesjonalnych usługodawców. W celu przetworzenia usług kontraktowych dane osobowe, takie jak osoby kontaktowe, adres dostawy i numer telefonu komórkowego mogą być w razie potrzeby przekazywane innym odpowiednim usługodawcom, w zależności od wymagań związanych z realizacją zamówienia. Odbywa się to na podstawie zezwolenia prawnego zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO dla wykonania umowy.

  4. Usługi płatnicze i procedury płatnicze
   Jeśli dana osoba wybierze jedną z opcji płatności w naszym sklepie internetowym podczas procesu zamówienia, dane osobowe zostaną przesłane do naszego dostawcy usług płatniczych zgodnie z następującymi informacjami.

  5. Do przetwarzania płatności wykorzystujemy systemy płatności dostarczane przez dostawców: Paypal, MultisafePay, PayU, iYzico, Fondy. W przypadku wyboru płatności tymi metodami wysyłamy dane podane podczas procesu zamawiania wyłącznie w celu przetwarzanie płatności. Dane zostaną przekazane tylko wtedy, gdy będą faktycznie konieczne do przetworzenia płatności. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do wyżej podanych dostawców lub bezpośrednio do nas. Należy jednak pamiętać, że jednak być nadal uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli jest to konieczne do przetwarzania płatności w ramach umowy. Polityki prywatności wraz ze szczegółowymi opisami sposobu przetwarzania danych poszczególnych operatorów znajdziesz pod poniższymi adresami:

  6. Usługi analizy stron internetowych

   • Google Analytics
    Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Zastosowanie obejmuje tryb operacyjny „Universal Analytics”. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach. Google Analytics używa „plików cookie”, które są plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze i pomagają analizować korzystanie z witryny. Z reguły dane generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny będą przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak w tej witrynie włączona jest anonimizacja adresu IP, Twój adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest synchronizowany z innymi danymi Google. Google będzie korzystał z tych informacji w imieniu operatora tej witryny, aby oceniać korzystanie z witryny, opracowywać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi dotyczące aktywności na stronie i korzystania z Internetu dla operatora strony. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych leży również w tych celach. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 TMG oraz art. 6 ust. 1 (f) RODO. Sesje i kampanie zakończą się po pewnym czasie. Domyślnie sesje kończą się po 30 minutach bez aktywności, a kampanie po sześciu miesiącach. Limit czasu kampanii może wynosić maksymalnie dwa lata. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, odwiedź https://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://policies.google.com/?hl=pl Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie przechowywane przez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce; chcemy jednak zaznaczyć, że dzięki temu możesz nie być w stanie cieszyć się pełną funkcjonalnością tej witryny. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wielu urządzeniach, musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów. 

  7. Usługi reklamowe i marketingowe

   • Google Remarketing
    Ta strona korzysta z funkcji remarketingowej firmy Google Inc. ( "Google"). Ta funkcja ma na celu wyświetlanie odwiedzających naszą witrynę, takich jak reklamy oparte na zainteresowaniach z sieci reklamowej Google. Twoja przeglądarka będzie przechowywać na twoim komputerze małe pliki tekstowe zwane „ciasteczkami”, które pozwolą ci zostać rozpoznane, gdy odwiedzasz strony należące do sieci reklamowej Google. W ten sposób można wyświetlać reklamy związane z treściami, do których wcześniej uzyskiwano dostęp w witrynach za pomocą funkcji remarketingowej Google. Google oświadcza, że ​​nie gromadzi żadnych danych osobowych z tej funkcji.
    Jeśli jednak nadal chcesz zrezygnować z korzystania z funkcji remarketingowej Google, zawsze możesz ją wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia na stronie https://www.google.com/settings/ads . Alternatywnie możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie w reklamach opartych na zainteresowaniach poprzez inicjatywę sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp . Dodatkowe informacje na temat remarketingu Google i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie : https://www.google.com/privacy/ads/ .

   • Google AdWords i śledzenie konwersji
    Aby zwrócić uwagę na nasze obecne projekty i rozwój, planowane działania i usługi, umieszczamy reklamy Google AdWords i używamy Google Conversion Tracking. Te reklamy pojawiają się po wyszukiwaniu w witrynach sieci Google. Mamy możliwość łączenia naszych reklam z określonymi wyszukiwanymi hasłami. Używamy również list remarketingowych AdWords do ogłoszeń niejawnych. To pozwala nam dostosować kampanie reklam w wyszukiwarce dla użytkowników, którzy odwiedzili wcześniej naszą stronę. Usługi pozwalają nam łączyć nasze reklamy z określonymi wyszukiwanymi hasłami lub umieszczać reklamy dla poprzednich użytkowników, w których na przykład reklamowane są usługi oglądane przez użytkowników na naszej stronie internetowej.
    W przypadku ofert związanych z zainteresowaniami konieczna jest analiza zachowania użytkowników online.Google wykorzystuje pliki cookie do przeprowadzenia tej analizy. Gdy klikniesz reklamę lub odwiedzisz naszą stronę internetową, Google ustawia plik cookie na twoim komputerze. Informacje te są wykorzystywane do konkretnego adresowania użytkownika podczas późniejszego zapytania. Więcej informacji na temat stosowanej technologii plików cookie można również znaleźć w uwagach Google dotyczących statystyk witryny oraz w polityce danych. Za pomocą tej technologii Google i my jako klienci otrzymujemy informacje, że użytkownik kliknął i został przekierowany na nasze strony internetowe w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podobnie Google i my, jako klienci, używamy numerów przekierowania Google, aby otrzymywać informacje, że użytkownik kliknął numer telefonu od nas w Internecie i skontaktował się z nami telefonicznie. Informacje uzyskane w ten sposób są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej w celu optymalizacji reklam. Nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających identyfikację odwiedzających. Statystyki dostarczone przez Google obejmują całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli jedną z

Codzienne powiadomienia o nowych aukcjach i nowościach w serwisie Merkandi.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.